Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια γάμου
      Περίπου τρεις (3) μήνες πριν,από τον Γάμο,θα πρέπει οι μελλόνυμφοι με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο του Ιερού Ναού από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες γραφείου 9:00 – 12:00 το μεσημέρι (ΟΧΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ)  και ύστερα από ραντεβού με τον Εφημέριο της Ενορίας,π. Ελευθέριο Μίχο, στο τηλ. 2752027778.

Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών
Απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης.
Το πιστοποιητικό αγαμίας του γαμπρού και της νύφης θα το λάβετε από την ενορία που κατοικείτε μόνιμα (και όχι από όπου ψηφίζετε). Αν δεν κατοικείτε κάπου μόνιμα τα τελευταία χρόνια, τότε θα το λάβετε από την ενορία των γονιών σας.
γ) παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 Ευρώ για γάμο. Προμηθεύεται από δημόσιο ταμείο (ΔΟΥ).
δ)   Δύο μάρτυρες (μπορούν να είναι και από την οικογένειά σας), με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.  
ε)  Αριθμός Α.Φ.Μ. και των δύο.
στ)  Αριθμός  Α.Μ.Κ.Α. και των δύο.
Με όλα αυτά τα δικαιολογητικά, και άλλα έντυπα που έχει ο εφημέριος, θα γίνει ένας φάκελος που ονομάζεται «Άδεια του γάμου» σας. Όταν ετοιμασθεί όλος ο φάκελος πρέπει να διαβιβασθεί από εσάς στο γραφείο γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, για τελικές σφραγίδες και υπογραφές. Και ό,τι χαρτιά σας δώσουν από την Ιερά Μητρόπολη, τα επιστρέφετε στο Ναό. Το γραφείο γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως λειτουργεί κάθε Δευτέρα  έως  Παρασκευή, από   10.00 έως 13.00.
Έτσι θα ολοκληρωθεί η άδεια και μπορείτε να τελέσετε τον γάμο σας.
Μετά το γάμο οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο τα εξής χαρτιά :
• Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους νεόνυμφους και τους παρανύμφους (Κουμπάρους)
• Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
Με αυτά και τις αστυνομικές σας ταυτότητες πρέπει να δηλώσετε το γάμο σας, εντός 40 ημερών, στο ληξιαρχείο του Δήμου. Σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο.
Σε περίπτωση ενός μελλονύμφου διαζευγμένου.
Απαραίτητο το Διαζευκτήριο του διαζευγμένου μελλονύμφου, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου τελέσθηκε ο γάμος Ο γάμος χαρακτηρίζεται δεύτερος ή τρίτος. Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄(γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών).
Β) Μεταξύ Έλληνα Ορθοδόξου χριστιανού και ετεροδόξου χριστιανού (δηλ. με Χριστιανό άλλου δόγματος μη Ορθοδόξου, όπως χρ. Καθολικού, προτεστάντη κ.ά που έχουν όμως βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος).
Χρειάζονται:
α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.
β) Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη Ενορία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το Γάμο, του θα βαπτισθούν κατά το ορθόδοξο δόγμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) για τον Ορθόδοξο Χριστιανό μελλόνυμφο μόνο. Για τον ετερόδοξο μόνο τα ανωτέρω.
Γ) Όταν έχει τελεστεί πολιτικός γάμος
Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως τελέσεως πολιτικού γάμου. Επιπλέον χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) και για τους δύο μελλονύμφους
Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος με άλλο πρόσωπο :
Χρειάζεται διαζευκτήριο του πολιτικού τελεσθέντος γάμου και
Επιπλέον χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) και για τους δύο μελλονύμφους. Ο γάμος χαρακτηρίζεται δεύτερος ή τρίτος
Υ. Γ ο θρησκευτικός γάμος αυτός όταν θα γίνει (και έχει προηγηθεί πολιτικός) θα δηλωθεί στο ληξιαρχείο, που δηλώθηκε ήδη ο τελεσθείς πολιτικός γάμος τους
Δ) Όταν υπάρχει προηγουμένως χηρεία
Σε περίπτωση χηρείας χρειάζεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
Επιπλέον χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και Ορθοδόξων Χριστιανών) και για τους δύο μελλονύμφους. Ο γάμος χαρακτηρίζεται δεύτερος η τρίτος.
Ε) Όταν υπάρχει ένας μελλόνυμφος αλλόθρησκος
Με αλλόθρησκους δεν τελείται το ιερό Μυστήριο του Γάμου, εκτός αν ο/η αλλόθρησκος ασπαστεί την Ορθόδοξη Πίστη με επίσημο τρόπο, δηλ. την Βάπτιση.
Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δεν Ιερουργείται.
Γάμος με ετεροδόξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν Ιερουργείται.
Υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές Ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα και απαγορεύεται να ιερουργηθεί γάμος μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μώ, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία τν Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κλπ.
ΣΤ) Μεταξύ Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού και Αλλοδαπού Χριστιανού
Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων: Έλληνα και Αλλοδαπού απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
β) Πιστοποιητικό Αγαμίας, από τον δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο γάμο και το διαζύγιο.
δ) Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α,β,γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, οδ. Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, Αθήνα) ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης).
Για τα εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α' και β') απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της κκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1, Αθήνα, Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη)
ε) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της χώρας του.
ζ) Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών) για τον ορθόδοξο χριστιανό μελλόνυμφο μόνο.
Ζ) Μεταξύ Έλληνα Ορθοδόξου Χριστιανού και αλλοδαπού ετεροδόξου
Για τον αλλοδαπό ετερόδοξο μελλόνυμφο απαιτούνται:
α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
β) Πιστοποιητικό Αγαμίας, από τον δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο γάμο και το διαζύγιο.
δ) Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α,β,γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, οδ. Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, Αθήνα) ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης).
Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α' και β') απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της κκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1, Αθήνα, Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη)
ε) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ) Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της χώρας του.
ζ) απαιτείται και θεώρηση του εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του δόγματός του.
η) Χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα χαρτιά της περιπτώσεως Α΄ (γάμος μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών) για τον ορθόδοξο Χριστιανό μελλόνυμφο.
Γενικά και πρακτικά θέματα :
Παράνυμφοι (κουμπάροι) δεν μπορούν να γίνουν οι: ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ (όσοι δεν είναι Ορθόδοξοι).


Σε περίπτωση που o ένας των μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
Οι νυμφευόμενοι, κατά την ώρα τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της νύφης, προκαλεί μεγάλη δυσκολία στο πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, προηγούνται ή και ακολουθούν και άλλος Γάμος που οι προσερχόμενοι είναι συνεπείς! .
Πρώτοι οι νυμφευόμενοι οφείλουν να ευλαβούνται την ιερότητα του Μυστηρίου και να συμμετέχουν ουσιαστικά στα λεγόμενα και τα τελούμενα, χωρίς χαριεντισμούς και συμπεριφορές που δεν αρμόζουν μέσα στον Ιερό Ναό
Παρακαλούμε να συστήσετε στον διακοσμητή και τους φωτογράφους να ενεργούν με διακριτικότητα και σεβασμό προς το Μυστήριο αλλά και την ιερότητα του Ναού .
Επίσης η ρίψη ρυζιού κατά την διάρκεια του Μυστηρίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ. Επιτρέπεται μόνο κατά την έξοδο του ζευγαριού από το εσωτερικό του Ιερού Ναού,στον προαύλιο χώρο.

Τηλ. Επικοινωνίας 2752027778
Εφημέριος π. Ελευθέριος Μίχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: