ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                       Ἐν Ναυπλίω: 8-8-2014
     ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ                                    
 « Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ »
                 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ       Γίνεται γνωστὸ στοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ὅτι,τὴν 15ην Αὐγούστου 2014,ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,πανηγυρίζει τὸ δεύτερο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» Ναυπλίου.
       Τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς,Πέμπτη 14 Αὐγούστου  καὶ ὥραν 7.45 μ.μ.,θὰ ψαλῆ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός,καὶ ἐν συνεχεία θὰ ψαλλούν τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας.        
      Τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή  15  Αὐγούστου καὶ ὥραν 7ην  πρωϊνὴν θὰ ψαλῆ ὁ Ὄρθρος καὶ θὰ τελεσθῆ ἡ Θεία Λειτουργία.         
      Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ ὅπως προσέλθουν.
                       ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια: